przycisk        facebook    twitter1

logo KIRP

  • Obsługa osób fizycznych

obsługa osób indywidualnych polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, konstruowaniu pism procesowych, a także reprezentowaniu Klienta przed Sądami i organami i urzędami administracji publicznej.
Prawo cywilne - oferujemy naszym klientom sporządzanie pism procesowych, sporządzanie i negocjacje umów, prowadzenie spraw z zakresu praw rzeczowych - zasiedzenie, ochrona posiadania, znoszenie współwłasności itd.
Prowadzimy również postępowania z zakresu windykacji należności począwszy od postępowania polubownego, poprzez postępowanie sądowe jak i stały nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym.
Prawo rodzinne i opiekuńcze - dla naszych klientów prowadzimy postępowania w zakresie rozwodów, separacji, czy unieważnienia małżeństwa. Ponadto oferujemy pomoc w sprawach o alimenty, podział majątku, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, sprawy z zakresu opieki i kurateli.
Prawo spadkowe - nasza kancelaria świadczy w tym zakresie usługi dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia lub odrzucenia i działu spadku, wyjawianie przedmiotów spadkowych, dochodzenie zachowku jak i działu spadku.
Prawo pracy - pomoc prawa z prawa pracy prowadzona jest w zakresie spraw ze stosunku pracy. Dokonujemy analizy treści umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich, a co za tym idzie prowadzimy postępowania sądowe wynikające ze stosunku pracy.
Prawo administracyjne – w zakresie prawa administracyjnego oferujemy sporządzanie pism procesowych, a także zastępstwo przed sądami i urzędami w postępowaniach o charakterze administracyjnym.

  • Obsługa podmiotów gospodarczych

obsługa podmiotów gospodarczych polega przede wszystkim na reprezentowaniu przedsiębiorców przed urzędami, sądami i organami administracji. Swoje usługi świadczymy zarówno w kancelarii, jak i w siedzibie klienta. W ramach pomocy prawnej prowadzimy negocjacje oraz mediacje,
przygotowujemy opinie prawne oraz doradztwo prawne.

Obsługa prawna – w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy pomoc prawną w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i rejestracji spółek prawa handlowego.
Doradztwo – dla naszych klientów prowadzimy negocjacje handlowe, przygotowujemy i negocjujemy umowy związane z obrotem gospodarczym. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, a także innych ustaw mieszczących się w przedmiocie działalności naszych klientów.
Zastępstwo procesowe – prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie sporów sądowych przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi.
Prawo pracy – przygotowujemy i opiniujemy regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania i innych aktów związanych z prawem pracy. Sporządzamy i opiniujemy kontrakty menadżerskie i umowy o pracę. Doradzamy ze stosunków prawa pracy.

  • Oferta szkoleń

Z następujących zagadnień prawa:

- prawo nieruchomości ( m.in.ustawa o własności lokali, ustawa o gospodarce nieruchomościam, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie KC )

- prawo cywilne

   

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Raszewska-Wysocka

    ul. Karłowicza 9/2-3
    62-510 Konin

   phone tel. 660-77-14-04
   fax fax: 63 261 94 39

   email biuro@radcakonin.pl

Lokalizacja - mapa

mapa